Szabolcsbáka Község Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r e

4547 Szabolcsbáka, Kossuth u. 23.

Tel: 06 45/499-001

 

Ügyiratszám: 530/2017/SZ.

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva

 

SZABOLCSBÁKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT

 ülésre összehívom.

 

 

Az ülés helye: Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal

                                    Szabolcsbáka Kirendeltség (4547 Szabolcsbáka, Kossuth u. 23.)

 

Az ülés ideje: 2017. február 15. (szerda) du 1400 óra.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1./ Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek meghatározásáról

Előadó: Somogyi László – polgármester

 

2./ Előterjesztés Szabolcsbákai Hársfa Óvoda és Konyha 2017. évi költségvetéséről

Előadó: Somogyi László polgármester

 

3./ Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról

Előadó: Somogyi László – polgármester

 

4./ Előterjesztés Somogyi László polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról

Előadó: Baloghné Nagy Lívia aljegyző

 

5./ Előterjesztés a Honvéd Suli Egyesület támogatásáról /szóbeli előterjesztés/

Előadó: Somogyi László – polgármester

 

6./ Előterjesztés a Szabolcsbákai Polgárőr Egyesület támogatásáról /szóbeli előterjesztés/

Előadó: Somogyi László – polgármester

 

7./ Egyebek

Előadó: Somogyi László – polgármester

 

 

Szabolcsbáka, 2017. február 9.

 

 

                                                                                              Somogyi László

polgármester

Meghívó – Képviselő-testületi ülés 2017.02.15.

Post navigation