A kérelem benyújtása: 2017. január 2-től – 2017. január 16-ig!

A Belügyminiszter a települési önkormányzatok számára, a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázat keretében Szabolcsbáka község 107 m3 szociális tűzifa támogatásban részesült. Szabolcsbáka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése értelmében a településen bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszemen a településen élő, szociális rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges fűtőanyag biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatást nyújt erdei kemény lombos tűzifa természetbeni juttatás formájában 107 erdei m3 kemény lombos tűzifa összmennyiség erejéig..

Szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesíthető, háztartásonként:

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori   legkisebb összegének 300%-át, egyszemélyes háztartás esetén a 350%-át,

b) a háztartás egyik tagjának sincs vagyona és,

c) lakása részben vagy egészben fával fűthető.

A kérelem elbírálásnál előnyben részesül, aki:

  1. a) családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
  2. b) aktív korúak ellátására,
  3. c) időskorúak járadékára,
  4. d) lakásfenntartási támogatásra jogosult,
  5. e) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatásra jogosult,
  6. f) nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülök,
  7. g) a 65. életévét betöltött személy.

A 2016 évi szociális tűzifa igényléséhez szükséges formanyomtatvány elérhető Önkormányzatunknál. A kitöltött kérelmeket a  szükséges igazolásokkal együtt 2017. január 16.-ig nyújthatják be az  Önkormányzatunknál. A határidő elmulasztása jogvesztő és az azután, érkező kérelmek  sajnos elutasításra kerülnek.  A pályázatok összesítése és elbírálása után a szociális tűzifára  jogosultak körében előreláthatóan 2017. február 15.-ig kerül kiosztásra a megállapított fa mennyiség.

Igényelhető a szociális tűzifa

Post navigation