Védőnői Pályázat

Szabolcsbáka Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szabolcsbáka Önkormányzata területi védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű,  2016. szeptember 1-től  2017. október 31–ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

  • Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
  • A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4547 Szabolcsbáka, Kossuth u. 116.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A 49/2004.(V.21) ESZCSM rendelet alapján történő feladatok ellátása Szabolcsbáka község védőnői körzetében.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, védőnői oklevél,
  • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, működési nyilvántartás (regisztrációs kártya)
  • Védőnői munkakörben – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz
  • Képesítést igazoló okirat másolata
  • Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén nyújtandó be, de feltétele a kinevezésnek)
Védőnői Pályázat

Post navigation